تلفن اصلی:
5146139520
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی جبرئیلی
تلفن‌های دیگر 5146139520
فکس 5146139520
آدرس پستی

شهرک صنعتی چناران - بلوار صنعت - صنعت 20 قطعه 553

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

خدمات مهندسی در زمینه صنایع نوشیدنی و خطوط تولید بسته بندی در صنایع نوشابه، آب معدنی، ماء الشعیر و لبنی


شرکت‌های مشابه