تلفن اصلی:
+98 (831) 7227933
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرپرویز سعادت
تلفن‌های دیگر 7227933
فکس 7227933
آدرس پستی

خیابان فردوسی، سه‌راه برق، چ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه