تلفن اصلی:
7866940
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سعید هادیپور
تلفن‌های دیگر 7866940
فکس 7866940
آدرس پستی

خیابان وحید، چهارراه‌رودکی، مجتمع‌ تجاریاداری رضا، طبقه‌چهارم، واحد6

کلید واژه‌ها   

تولیدو چاپ نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه