تلفن اصلی:
+98 (21) 55193230
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجتبی کرانی
تلفن‌های دیگر 55193230 / 55192944
فکس 55193230 / 55192944
آدرس پستی

بزرگراه آزادگان، قبل از پل سردار کاظمی، پل عابر پیاده، شهرک مرتضی گرد

کد پستی 18986
کلید واژه‌ها   

تولید موادغذائیو قوطی فلزیخالی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه