تلفن اصلی:
84032333
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هومن شیرکمند
تلفن‌های دیگر 84032333
فکس 84032333
آدرس پستی

خیابان گاندی، کوچه18، پلاک7، طبقه سوم‌شرقی

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندیموادغذائی، برنداماش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه