تلفن اصلی:
+98 (232) 3625811
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نوید ذولفقاری
تلفن‌های دیگر 3625811
فکس 3625811
آدرس پستی

بلواربسیج، نرسیده به‌میدان‌شهدا، نبشکوچه شهیدکیپور، پلاک37، مجتمع‌ترانی، واحد1

کد پستی 35189-35619
کلید واژه‌ها   

صنایع بسته‌بندی سلولوزی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه