تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کاظم کاظمی
آدرس پستی

خیابان15خرداد، خیابان پیام‌نور، شماره67، طبقه‌اول

کد پستی 66339-48188
کلید واژه‌ها   

تولیدانواع کیسه‌های پروپینی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه