تلفن اصلی:
+98 (21) 88789299
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صادقی
تلفن‌های دیگر 88789299
فکس 88789299
آدرس پستی

اتوبان مدرس، تقاطع ظفر غربی، روبروی بانک اقتصاد نوین، شماره 219، واحد 7

پست الکترونیک [email protected] و [email protected]
کلید واژه‌ها    

ساخت ماشین‌های بسته‌بندی با پرکن‌های توزین‌دار، حجمی، شمارش تعدادی


شرکت‌های مشابه