تلفن اصلی:
+98 (261) 7775220
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رامین تقوی
تلفن‌های دیگر 7775220 / 7777223
فکس 7775220 / 7777223
آدرس پستی

شهرک صنعتی اشتهارد، فاز 3، خیابان دکتر حسابی غربی، بعد از چهارراه خواجه نصیر، نیلوفر 3، قطعه ‌3647

کلید واژه‌ها  

ظروف پت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه