تلفن اصلی:
+98 (21) 88302469
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعودی
تلفن‌های دیگر 88302469 / 88821155
فکس 88302469 / 88821155
آدرس پستی

خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه سیزدهم، پلاک105 طبقه سوم

کد پستی 1587583118
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 3443613 (0231)
کلید واژه‌ها   

تولید شبکه‌هایمقوایی جهت‌ پوشش‌داخلی دربهایچوبیو کمدهای پیش‌ساخته، تولید شبکه های لانه زنبوری مقوائی جهت پوشش داخلی دربهای چوبی، قطعات مبلمان، انواع اتومبیل و کاروان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه