تلفن اصلی:
+98 (122) 5225493
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 5225493
فکس 5225493
آدرس پستی

مازندران، شهرکصنعتی کمستان، سمت‌راست، واحد1و2

ساخت ماشین‌آلات طناب‌و تئلید انواع‌ طناب‌صنعتیو صیادی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه