تلفن اصلی:
+98 (21) 22025533
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22025533 / 22023353 / 22053083 / 22053106
فکس 22025533 / 22023353 / 22053083 / 22053106
آدرس پستی

بلوار آفریقا، بالاتر از بلوار ناهید، کوچه شاهرخ، واحد 405

کلید واژه‌ها  

پانل اپراتوری، منابع تغذیه، اینورتر موتور


شرکت‌های مشابه