تلفن اصلی:
33440782
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ذکی
تلفن‌های دیگر 33440782
فکس 33440782
آدرس پستی

اتوبان‌آهنگ (محلاتی)، بین17 شهریورو ری، خیابان‌برومند، کوچه‌خواجه، پلاک12، واحد5

کد پستی 11738
کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه