تلفن اصلی:
4555585
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی محسنی
تلفن‌های دیگر 4555585
فکس 4555585
آدرس پستی

بعداز پمپ‌بنزین حصارک، پاساژ بازاریدک، پلاک180

کلید واژه‌ها  

هیدرولیک، پنیوماتیک، ابزار‌دقیق


شرکت‌های مشابه