تلفن اصلی:
+98 (21) 88806014
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل راسخ
تلفن‌های دیگر 88806014
فکس 88806014
آدرس پستی

خیابان کریمخان زند، نرسیده میدان ولیعصر سمت راست، کوچه شاهد، پلاک 23

کلید واژه‌ها  

رفع نواقص تیغ برش، پوشال‌برداری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه