تلفن اصلی:
+98 (21) 8805186
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نکویی
تلفن‌های دیگر 8805186
فکس 8805186
آدرس پستی

انتهای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، نبش کوچه72، پلاک478، طبقه سوم، واحد 16

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها     

تهیه‌و توزیع مقواو کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه