تلفن اصلی:
+98 (311) 6808450
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 6808450
فکس 6808450
آدرس پستی

جاده شیراز، کیلومتر2/5 جاده قلعه‌شور

کلید واژه‌ها   

تولیدکننده کاغذ کارتن (لایر)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه