تلفن اصلی:
+98 (21) 55376262
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدیزاده
تلفن‌های دیگر 55376262
فکس 55376262
آدرس پستی

خیابان کارگرجنوبی، پاساژ گنجینه، پلاک 222

کلید واژه‌ها   

تولید و چاپ لیوان‌های مصرفی کارخانجات لبنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه