تلفن اصلی:
+98 (21) 66083504
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن افشار
تلفن‌های دیگر 66083504
فکس 66083504
آدرس پستی

خیابان آزادی، روبروی ایستگاه‌ مترو، خیابان شهید زمانی، کوچه شادان، پلاک 7، واحد 6

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه