تلفن اصلی:
33283173
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین شفیعی
تلفن‌های دیگر 33283173
فکس 33283173
آدرس پستی

سهره‌وردی شمالی، خیابان شهید‌قندی، کوچه17، پلاک5، واحد6

کلید واژه‌ها   

فیلم‌استرچ (برش) ، انواع لمینت فویل‌و کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه