تلفن اصلی:
+98 (21) 55800653
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مصطفی حسین‌زاده
تلفن‌های دیگر 55800653 / 55809492
فکس 55800653 / 55809492
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد، بازار آهنگران، کوچه مسجد جامع، پاساژ کاغذ و تحریر، طبقه زیرهمکف، پلاک 23

کد پستی 1165636649

پاکت‌سازیو فروش کارت عروسی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه