تلفن اصلی:
+98 (312) 5643112
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهنگ شمایی
تلفن‌های دیگر 5643112
فکس 5643112
آدرس پستی

شهرک صنعتی مورچه‌خورت، روبروی بانک ملی

کلید واژه‌ها  

تولید پمپ‌های طبقاتیو سانتریفیوژ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه