تلفن اصلی:
+98 (311) 4405195
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید پورمظاهری
تلفن‌های دیگر 4405195
فکس 4405195
کد پستی 36697-81948
کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه