تلفن اصلی:
+98 (711) 7743092
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اشراقیان
تلفن‌های دیگر 7743092
فکس 7743092
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز2، بلوار الکترونیک، خیابان بهره‌بری، خیابان413

کلید واژه‌ها   

تولید فیلم‌استرچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه