تلفن اصلی:
+98 (21) 64097
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن رفوگران
تلفن‌های دیگر 64097 / 66690730 / 66690120
فکس 64097 / 66690730 / 66690120
آدرس پستی

میدان مفتح، ابتدای بزرگراه فتح، پلاک 126

کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه