تلفن اصلی:
+98 (511) 8594719
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا صافدل
تلفن‌های دیگر 8594719 / 8512446 / 8548587
فکس 8594719 / 8512446 / 8548587
آدرس پستی

خیابان امام‌خمینی81، نبش چهارراه علیزاده

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 9-5411990 (0511)
فکس کارخانه 5411991 (0511)
آدرس کارخانه

مشهد، شهرک توس، فاز 2، بلوار اندیشه، انتهای دانش10

کلید واژه‌ها    

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه