تلفن اصلی:
+98 (21) 77532686
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد الهی
تلفن‌های دیگر 77532686
فکس 77532686
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، مقابل مسجد قائم، کوچه کاخ کودک، پلاک10و8

کد پستی 1147637113
کلید واژه‌ها    

چاپخانه‌دار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه