تلفن اصلی:
+98 (17) 2763460
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امام‌جانی
تلفن‌های دیگر 2763460
فکس 2763460
آدرس پستی

کوی علی محمدی، کوچه9، مجتمع آرامیس

کد پستی 4916786879
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه