تلفن اصلی:
+98 (21) 88663770
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید رحمتی
تلفن‌های دیگر 88663770
فکس 88663770
آدرس پستی

خیابان جردن، خیابان صبا، پلاک 2، طبقه پنجم

تجاری ، بازرگانی مواد شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه