تلفن اصلی:
+98 (561) 4433054
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علینژاد
تلفن‌های دیگر 4433054
فکس 4433054
آدرس پستی

بلوار شهید طهماسبی، شماره22

کلید واژه‌ها   

تولید و بسته‌بندی قارچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه