تلفن اصلی:
55800814
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام گرامینسب
تلفن‌های دیگر 55800814
فکس 55800814
آدرس پستی

خیابان15خرداد، بازار آهنگران، کوچه مسجد جامع پاساژ ولیعصر، طبقه2، پلاک157

پاکت‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه