تلفن اصلی:
+98 (21) 88744711
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عزیزی
تلفن‌های دیگر 88744711 / 88745975 / 88742370
فکس 88744711 / 88745975 / 88742370
آدرس پستی

خیابان استاد مطهری، خیابان جهان‌تاب، خیابان شهید نقدی، پلاک 24

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 6-2223565 (0282)
فکس کارخانه 2227158 (0282)
کلید واژه‌ها   

تئلید کارتن، انواع مقوای پوشش‌دار و چاپدار سه‌لا و پنج‌لا

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه