تلفن اصلی:
+98 (21) 88830528
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل صادقی
تلفن‌های دیگر 88830528 / 88309163
فکس 88830528 / 88309163
آدرس پستی

خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، روبروی بیمارستان، شماره 51، طبقه همکف

کلید واژه‌ها   

تولید چسب صنعتیو تحریری

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه