تلفن اصلی:
+98 (441) 4344273
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل توسلی
تلفن‌های دیگر 4344273 / 4344540
فکس 4344273 / 4344540
آدرس پستی

شهرک صنعتی، فاز2، شماره101

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

تولید انواع فیلم‌های پلیاتیلن 3لایه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه