تلفن اصلی:
+98 (21) 77349701
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس حسن صالحی
تلفن‌های دیگر 77349701
فکس 77349701
آدرس پستی

خیابان سازمان‌آب، خیابان5 شیدایی، فرعی اول جنوبی، پلاک14

کد پستی 1658966541
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه