تلفن اصلی:
+98 (261) 2704635
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نوری
تلفن‌های دیگر 2704635
فکس 2704635
آدرس پستی

زمینهای انصاری، بین میدان والفجرو امام خمینی، روبروی بانک تجارت، ساختمان بهاران، طبقه سوم، واحد3

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

خدمات فنیو مهندسی، مشاوره، طراحی، راه‌اندازی و فرماسیون صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه