تلفن اصلی:
+98 (261) 6456384
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن گلوی
تلفن‌های دیگر 6456384
فکس 6456384
آدرس پستی

فردیس، مارلیک، خیابان دکتر حسابی، نرسیده به خیابان آیت‌اله کاشانی، روبروی کوچه پیام، پلاک263

کلید واژه‌ها  

تولیدکننده ظرف‌چین برای انواع بطریهای آب‌معدنیو غیره


شرکت‌های مشابه