تلفن اصلی:
+98 (262) 3875737
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بدرلو
تلفن‌های دیگر 3875737
فکس 3875737
آدرس پستی

شهر قدس، میدان قدس، خیابان چمن، جنبرستوران باغچه یاس، پلاک70

کلید واژه‌ها    

طراح‌وسازنده انواع خطوط دستگاه‌های بسته‌بندی مواد غذاییو دارویی


شرکت‌های مشابه