تلفن اصلی:
+98 (341) 2448430
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس مازیار میرحسینی
تلفن‌های دیگر 2448430
فکس 2448430
آدرس پستی

خیابان استقلال، کوچه استقلال 2 (افشین)، پلاک 68

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی قند

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه