تلفن اصلی:
+98 (21) 66425995
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالحمیدی
تلفن‌های دیگر 66425995
فکس 66425995
آدرس پستی

خیابان آزادی، چهارراه اسکندر شمالی، بازار بزرگ آزادی، طبقه2، پلاک61

کد پستی 1419935138
کلید واژه‌ها   

تولید کاغذهای حساس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه