تلفن اصلی:
+98 (21) 66910163
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کفیلی
تلفن‌های دیگر 66910163 / 66903901
فکس 66910163 / 66903901
آدرس پستی

خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خیابان قدر، پلاک6، طبقه سوم

کلید واژه‌ها     

تولید کاغذ و دستگاه فیلتر پرس‌و مشاوره‌ در زمینه فیلتراسیون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه