تلفن اصلی:
+98 (21) 66424673
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مدنی
تلفن‌های دیگر 66424673 / 66426273
فاکس 66424673 / 66426273
آدرس پستی

خیابان جمالزاده شمالی، نبش خیابان نصرت، پلاک236، طبقه1، ‌ ورودیB، واحد3

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه