تلفن اصلی:
+98 (25) 36550840
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی الباقر
تلفن‌های دیگر 36550840
فکس 36550840
آدرس پستی

جاده کوه سفید، خیابان نوزدهم، شرکت الباقر

کلید واژه‌ها  

سازنده دستگاه‌های بسته‌بندی و صحافی


شرکت‌های مشابه