تلفن اصلی:
+98 (251) 6700680
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن رضوان
تلفن‌های دیگر 6700680
فکس 6700680
آدرس پستی

خیابان امام‌خمینی، سه‌راه خورشید، کوچه 65، جنب هتل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه