تلفن اصلی:
+98 (21) 88510186
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید قلعه
تلفن‌های دیگر 88510186
فکس 88510186
آدرس پستی

میدان آرژانتین، بزرگراه رسالت، خروجی سهره‌وردی، نبش سروش، پلاک74

کلید واژه‌ها   

تولید ورق‌و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه