تلفن اصلی:
+98 (13) 33883636
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضوانیپور
آدرس پستی

گیلان - رشت - شهر صنعتی - ورودی اول - سمت چپ

پست الکترونیک [email protected]

تولید ورق و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه