تلفن اصلی:
+98(41)22662990
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جمال کی منش
فکس +98(411)3327709
آدرس پستی

جاده آذرشهر، بعد از پلیس راه، ابتدای ورودی خسرو شهر

کد پستی 5157934787
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه