تلفن اصلی:
+98 (21) 88758844
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شاپوری
تلفن‌های دیگر 88758844
فکس 88758844
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، بین سهره‌وردیو تختی، ساختمان177، واحد3

کلید واژه‌ها   

تولید ورق‌و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه