تلفن اصلی:
+98 (26) 33741493
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کمالی
تلفن‌های دیگر 33741493
فکس 33741493
آدرس پستی

صفادشت، انتهای چهار متری غربی، جنب سبزیران

کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه