تلفن اصلی:
+98 (451) 8382394
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احدی
تلفن‌های دیگر 8382394
فکس 8382394
آدرس پستی

جنب فرودگاه، ورودی شهرک صنعتی، فاز2

کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه